Care 4 Sex

Praktijk voor Seksuele Gezondheid

Sekscounseling


Wat houdt sekscounseling bij Care 4 Sex in?

Een kortdurend counselingstraject van gemiddeld 3 tot 5 gesprekken.

  Als u zich heeft aangemeld nodig ik u uit voor een intakegesprek. Hierin probeer ik een goed beeld te krijgen van uw seksuele klacht en de oorzaak ervan. Ook bespreken we de impact die het op uw leven heeft. Vervolgens stel ik mijn diagnose en kom met een voorstel voor een behandeladvies. Samen bepalen we dan wat het beste bij u past. Dat kunnen inzichtgevende gesprekken zijn en/of hele praktische oefeningen.

  Ik werk volgens het BioPsychoSociale Model. Dat houdt in dat ik heel breed naar uw klacht kijk om te beoordelen of deze te maken heeft met uw lichamelijke gesteldheid (ziekte/aandoening), uw psychische gesteldheid en/of uw sociale situatie (relationeel/maatschappelijk).

  De sekscounselingsgesprekken kunnen individueel of samen met uw partner. Dat is afhankelijk van uw klacht en wens.

  U heeft geen verwijzing van de huisarts nodig. Maar als u liever doorverwezen wordt door uw huisarts is dat uiteraard mogelijk.

  Voor sommige seksuele problemen kan het voor mij nodig zijn om samen te werken met andere hulpverleners. Bijvoorbeeld met uw huisarts of een specialist waar u onder behandeling bent. Ook kunnen bepaalde seksuele problemen zo complex zijn dat een doorverwijzing nodig is. Uiteraard doe ik dat alleen met uw toestemming en is het aan u of u dat wil.

  Uw privacy is gewaarborgd. Ik hanteer het beroepsgeheim en overleg alleen met derden als u daarvoor toestemming geeft. Dat geldt ook als u naar mij doorverwezen bent door de huisarts of een specialist.